Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije namenjena je svima koje zanimaju kultura i umetnost u najširem teorijskom i praktičnom smislu. Sa svoja četiri nastavna programa, škola je savremena, namenjena onima koji kritički misle, a žele da se osposobe u ovim oblastima, bez obzira da li žele da nastave školovanje.

Školu ne upisuju samo oni koji misle da su "talentovani za umetnost", već i oni koji žele da nauče šta je umetnost danas, kakvi su njeni oblici, na koji način kroz umetnost može da se deluje, šta to znači u praksi, a i da, kroz dualno obrazovanje, nauče veštine, koje će moći, već tokom školovanja, da primene u praktičnom radu.

Zašto izabrati baš nas!

Cilj škole je da učenici budu osoposobljeni i savladaju sve osnovne metode i tehnike izvođenja umetničkih projekata i vešto se snalaze u mnoštvu različitih medija.

  • Eminentni predavači
  • Vrhunski ambijent
  • Prohodnost na fakultete/akademije

Kontakt

Naši partneri


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image